CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Lihasoft cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng phần mềm quản lý và bán hàng của chúng tôi (Phần mềm).


Thông tin chúng tôi thu thập


 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng Phần mềm, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty và thông tin thanh toán.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Phần mềm, chẳng hạn như các trang bạn truy cập, các tính năng bạn sử dụng và thời gian bạn sử dụng Phần mềm.
 • Thiết bị & Thông tin nhật ký: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập Phần mềm, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn


 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cải thiện Phần mềm, bao gồm xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ khách hàng và khắc phục sự cố.
 • Liên lạc: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về Phần mềm, bao gồm thông báo cập nhật, thông tin sản phẩm và dịch vụ mới và các ưu đãi khuyến mãi.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn với Phần mềm, bao gồm cá nhân hóa nội dung và đề xuất.
 • Nghiên cứu & Phân tích: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nghiên cứu và phân tích để cải thiện Phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.


Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn


 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Phần mềm, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và thanh toán.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để tuân thủ một quy trình pháp lý hợp lệ.
 • Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc an toàn của người khác.


Lựa chọn của bạn


 • Truy cập & Chỉnh sửa: Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 • Hủy đăng ký: Bạn có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" trong email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.
 • Xóa thông tin: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi.


Bảo mật thông tin


Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.


Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:


Cập nhật chính sách


Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải Chính sách bảo mật được cập nhật trên trang web của chúng tôi.


Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Phần mềm.
 • Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.


Thông Tin Liên hệ

Lihasoft

Email: info@lihasoft.vn

Mã số thuế: 1602175094

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam


Ngày hiệu lực: 22/03/2024